Trans-fair is een van de sociale tewerkstellingsprojecten van Ateljee. Bij ons vinden kortgeschoolde mensen en langdurig werklozen een job.
 
We bieden een totaalconcept fietsen (verhuur, assemblage, herstellingen, ...) en een servicepunt voor elektrische fietsen.

Elektrische fietsen kennen een steile opmars en bieden een oplossing voor het mobiliteitsprobleem. Trans-fair treedt daarom ook op als servicepunt. 

NIEUW: fietsherstel voor particulieren